Truy cập Website Vsport.ac an toàn với chính sách bảo mật và đảm bảo quyền lợi người dùng, cũng như các thông tin cá nhân khi tham khảo soi kèo bóng đá được bảo mật tốt nhất.

Lý do thu thập thông tin

Theo chính sách bảo mật Vsport thì chúng tôi thu thập thông tin người dùng với mục đích bảo vệ quyền lợi và an ninh cho người dùng:

  • Mục đích thống kê nội bộ
  • Nghiên cứu và phân tích dữ liệu.
  • Nâng cao giao diện web thân thiện người dùng.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập?

  • Khi người dùng vào website Vsport.ac và để lại bình luận đều được thu thập dữ liệu và hiển thị tại các biểu mẫu bình luận. Các địa chỉ IP của người dùng truy cập trình duyệt sẽ giúp phát hiện spam.
  • Khi bạn đăng tải bất cứ hình ảnh hoặc video nào lên web thì cũng đều có dữ liệu vị trí được nhúng kèm. Khi người dùng truy cập vào website có thể tải xuống và giải nén bất cứ loại dữ liệu nào có thể tải xuống được; và giải nén bất cứ dữ liệu nào có vị trí từ hình ảnh trên trang web.
  • Khi các bài viết trên trang web có chứa nội dung được nhúng từ nguồn một website khác. Những website này có có thể thu thập dữ liệu về bạn; dùng cookie và nhúng các trình theo dõi bên thứ 3; giám sát tương tác của bạn.
  • Khi bạn không đăng nhập Vsport.ac sẽ lưu trữ thông tin với các giá trị nhận dạng duy nhất được liên kết với trình duyệt. Cách này giúp vsport duy trì các tùy chọn trên các phiên duyệt web.
  • Vsport.ac thu thập các thông tin định dạng cá nhân của người dùng như tên, email, số điện thoại… khi người dùng truy cập tự nguyện gửi cho vsport. Thông tin này chỉ được dùng để đáp ứng yêu cầu cụ thể từ bạn; trừ khi bạn cho phép nó theo cách khác.
  • Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về lần ghé thăm website của bạn. Chẳng hạn như loại trình duyệt bạn đang sử dụng; thời gian truy cập; địa chỉ trang web mà từ đó bạn biết đến vsport. Thông tin này được dùng để cải thiện và quản lý trang web.
chính sách bảo mật
chính sách bảo mật

Thời gian dữ liệu tồn tại

Theo như chính sách bảo mật của Vsport thì trường hợp bạn để lại bình luận nào thì nó sẽ được lưu trữ không thời hạn. Điều này sẽ giúp cho chúng tôi dễ nhận ra người dùng và chấp nhận các bình luận khác mà không cần qua kiểm duyệt.

Người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Bạn có thể bình luận trên website và yêu cầu nhập tệp xuất dữ liệu cá nhân. Bạn cũng có thể yêu cầu web xóa dữ liệu cá nhân về bạn.

Vsport.ac sẽ giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng vsport.ac. Tất cả thay đổi sẽ được cập nhật ngay tại web.